NOTEIKUMI

KĀ REZERVĒT ATRAKCIJU?

 1. Zvani vai raksti mums un noskaidro vai noskatītā atrakcija ir pieejama konkrētajā datumā
 2. Veic 50% avansa maksājumu, MU norādot atrakcijas nosaukumu+nomas datumu
 3. 1-2 dienas pirms nomas datuma, sazinies ar mums, lai precizētu saņemšanas vai piegādes laiku
 4. Atlikušo maksājumu veic atrakcijas saņemšanas brīdī

REZERVĀCIJAS ATCELŠANA/PĀRCELŠANA PĒC AVANSA MAKSĀJUMA VEIKŠANAS.

 1. Avansa maksājums netiek atgriezts, ja klients atceļ rezervāciju personīgu iemeslu dēļ (veselība,plānu maiņa un tml.)
 2. Avansa maksājums netiek atgriezts, ja klients atceļ rezervāciju, jo viņu neapmierina gaidāmie laika apstākļi, bet tie vērtējami kā ‘mēreni’. (Ar ‘mēreni’ domāts – smidzināšana, viegls,nepatstāvīgs lietus, gaisa temp.samazināšanās).
 3. Ja iepriekš minēto iemeslu dēļ, rezervācija tiek atcelta laicīgi (vismaz 7 dienas pirms nomas datuma), tad iemaksātais avanss paliek aktīvs rezervācijas pārcelšanai uz citu datumu sezonas ietvaros. Ja rezervācija tiek atcelta mazāk kā 7 dienas pirms nomas datuma, tad iemaksātais avanss ‘dzēšās’ – nav aktīvs nākamajai rezervācijai)
 4. Gadījumos, ja laika apstākļi konkrētajā nomas dienā solās būt / ir īpaši nelabvēlīgi un liedz uzstādīt un droši lietot atrakciju, abām pusēm vienojoties, rezervācija var tikt pārcelta uz citu datumu sezonas ietvaros. Veiktais avansa maksājums paliek aktīvs jaunajai rezervācijai. (Ar ‘īpaši nelabvēlīgiem laika apstākļiem’ domāts – ļoti stiprs vējš, negaiss, vētra, krusa visas dienas garumā)

ATRAKCIJU NOMAS NOTEIKUMI

Saņemot atrakciju, klientam klātienē jāparaksta līgums (2 eksemplāros) par to, ka ir iepazinies ar nomas un izmantošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot. Ja iepazīsies ar noteikumiem laicīgi, tad, saņemot atrakciju, varēsi uzdot mums jau konkrētus interesējošus jautājumus un saņemšanas process būs ātrāks.

Mūsu atrakcija atbilst standartam EN 14960 Piepūšamo rotaļu iekārtas drošuma prasībām un testēšanas metodēm

 1. Lai saņemtu piepūšamo atrakciju, Nomniekam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
 2. Iznomātājs nodod Nomniekam atrakciju Līgumā noteiktajā vietā un laikā, iepazīstina Nomnieku ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem
 3. Nomnieks apņemas atdot atrakciju Iznomātājam noteiktā vietā un laikā tādā pašā lietošanas kārtībā kā saņēma.
 4. Nomnieks, kurš saņem piepūšamo atrakciju, pirms atrakcijas lietošanas, apņemas iepazīstināt bērnus ar atrakcijas lietošanas noteikumiem
 5. Nomnieks ir pilnā mērā atbildīgs par atrakcijas saudzīgu un izklaides mērķim atbilstošu izmantošanu
 6. Ja piepūšamā atrakcija nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, tiek saplēsta, sabojāta, pazaudēta vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar atrakciju atdod Iznomātājam tādā stāvoklī kā to saņēma, tad Nomnieks apņemas atlīdzināt Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā 2000 – 7000Eur (atkarībā no atrakcijas veida)
 7. Nomnieks nedrīkst veikt piepūšamās atrakcijas remontu/labošanu bez Iznomātāja piekrišanas
 8. Nomnieks nedrīkst nomā paņemto piepūšamo atrakciju nodot trešās personas rīcībā
 9. Atrakcijas īres laiks ir viena diena (no rīta līdz vakaram plkst.2030). Precīzāk pēc vienošanās
 10. Ja bez vienošanās atrakcija tiek nomāta ilgāk par noteikto laiku, tad par katru papildus stundu tiek noteikta papildus maksa 30% apmērā no atrakcijas nomas cenas
 11. Ja nomnieks izvēlējies mūsu piegādes pakalpojumu, tad piepūšamo atrakciju izvietošanas vietai jābūt ne tālāk par 10m no vietas, kur var piebraukt ar automašīnu (ja šis attālums ir lielāks, par to jābrīdina iznomātājs un jāvienojas par papildus samaksu)
 12. Nomniekam jānodrošina atbilstoša elektrības padeve – nepieciešamā jauda un pagarinātājs
 13. Ja Iznomātājs ir strādājis un atrakcija tikusi piegādāta,uzstādīta, bet lietus vai citu apsvērumu dēļ Nomnieks to nav izmantojis, Iznomātājs patur tiesības neatgriez nomas maksu. Tas pats attiecas uz situāciju, ja Nomnieks pats ir izņēmis atrakciju no nomas punkta, to uzstādījis, bet nav izmantojis
 14. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām,kas var rasties no atrakcijas neprasmīgas lietošanas un apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas!

ATRAKCIJU UZSTĀDĪŠANAS NOTEIKUMI

 1. Atrakciju atļauts uzstādīt vietā, kur iespējama kvalitatīva stiprinājumu ‘iedzīšana’ zemē. Aizliegta uzstādīšana uz bruģa, asfalta, smiltīs (pludmalē), tieši pie ūdenstilpnes un tml.
 2. Uzstādot piepūšamo atrakciju brīvā dabā, zem tās paklāj speciāli šim nolūkam paredzētu mitruma necaurlaidīgu pārklāju. Atrakciju nofiksē ar speciāli tam paredzētiem stiprinājumiem (enkuriem). Ja atrakcija tiek uzstādīta iekštelpās, tad jāievēro citi uzstādīšanas un nostiprināšanas noteikumi. Par tiem Jūs informēs mūsu darbinieks
 3. Piepūšamo atrakciju uzstāda tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir attīrīta no asiem priekšmetiem (akmeņiem, stikliem, naglām un tml.)
 4. Atrakciju uzstāda piepūšot to ar gaisu (1-3min.), izmantojot gaisa pūtēju, kas jāpieslēdz elektriskajam spriegumam 220V. Gaisa pūtējam jādarbojās visu atrakcijas izmantošanas laiku
 5. Piepūšamajai atrakcijai ir jābūt pilnīgi piepumpētai līdz atļauj bērniem to lietot

ATRAKCIJU LIETOŠANAS NOTEIKUMI (atšķirās atkarībā no atrakcijas veida-mazās/vidējās/lielās)

 1. PIRMS UN PĒC ATRAKCIJAS LIETOŠANAS RŪPĪGI JĀNOMAZGĀ ROKAS/JĀVEIC ROKU DEZINFEKCIJA!!!
 2. MAZO atrakciju lietošana paredzēta bērniem no 2-7 g.vecumam, VIDĒJO atrakciju lietošana 3-10g.vecumam, LIELOatrakciju lietošana bērniem no 3g.vec. kā arī pieaugušajiem ar ķermeņa masu līdz 90kg
 3. Vienlaicīgi MAZAJĀS atrakcijās drīkst atrasties ne vairāk kā 4/6/8 bērni, VIDĒJĀS atrakcijās ne vairāk kā 8 bērni, LIELAJĀS atrakcijās ne vairāk kā 8/15 personas katrā atrakcijas daļā vai līdz pat 30 personām,ja izmantotas tiek visas atrakcijas daļas
 4. Atrodoties atrakcijā, bērnam kājās jābūt zeķītēm (nevis apavi vai basas kājas)
 5. Pirms bērni sāk lēkāt viņiem jānovelk apavi, jānoņem pulksteņi, rotaslietas un brilles, pārbaudiet vai apģērbam nav asas pogas vai rāvējslēdzēji,kas var sabojāt atrakciju
 6. Nekad neatstāt bērnus bez uzraudzības
 7. Ja atrakcijas izmantošanas laikā tai tiek konstatēti kādi mehāniski bojājumi, nekavējoties par to ziņot iznomātājam un pārtraukt atrakcijas izmantošanu
 8. Stipra lietus vai vēja laikā atrakciju izslēgt un pārklāt ar lietus plēvi
 9. Pēc atrakcijas lietošanas beigām pārbaudīt vai tajā nav nozaudētas mantas, lieli gruži un tml.

ATRAKCIJĀS AIZLIEGTS

 1. Atrasties apavos
 2. Ienest un lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas
 3. Lietot asus, karstus uc. priekšmetus, krāsojošas vielas, šķidrumus, eļļas, sveķus utt.
 4. Ievest dzīvniekus
 5. Kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargmalām, grūztīties, liekties pāri malām, lekt virsū citiem rotaļu biedriem
 6. No slidkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz pretējā virzienā
 7. Ienest un šļakstīties ar ūdeni, iekāpt uzreiz pēc peldes (slapju ķermeni)
 8. Bērniem patvaļīgi aiztikt/slēgāt atrakcijas gaisa pūtēju
 9. Kāpt uzreiz pēc ‘sejas/ķermeņa apgleznošanas’ – jānogaida, kad krāsojums ir kārtīgi nožuvis

 ATRAKCIJU MONTĀŽA

 1. Pārliecinieties vai platība, kurā izvietosiet atrakciju ir līdzena un atbrīvota no akmeņiem, zariem, mantām utt.
 2. Izklājiet tentuvisā tā platumā
 3. Izņemiet atrakciju no ‘maisa’, pilnībā atritinot un izklājot to uz tenta. Atrodiet garāko (neaizsieto) ‘trubu’, kas būs jāpievieno gaisa pūtējam
 4. ‘Trubu’savienojiet ar gaisa pūtēju, nofiksējot ar aizdari
 5. Ieslēdziet gaisa pūtēju, lai tas sāktu pūst gaisu atrakcijā
 6. Kad atrakcija piepildīta ar gaisu, pārliecinieties vai ‘truba’ nav sagriezusies, ir taisna/nostiepta, vai gaisa pūtējs stāv stabili uz zemes
 7. Pārbaudiet vai ir aizvērti rāvējslēdzēji,kuri atrodami 2 vietās zem ‘kabatiņām’ atrakcijas sānos
 8. Sameklējiet ‘ļipiņas’, kas atrodas zem atrakcijas visapkārt tai ( 5-8 vietās)
 9. Ar metāla enkuriem piestipriniet atrakciju pie zemes, izmantojot ‘ļipiņas’, necaurdurot tentu
 10. Ļoti stipru lietusgāžu laikā, izslēdziet gaisa pūtēju, pārsedziet atrakciju un pūtēju ar lietus tentiem (ja iespējams, nostipriniet tentus, lai vējš tos nenopūš) Tas nodrošinās iespēju turpināt lietot sausu atrakciju arī pēc lietus

P.S.Mīļie vecāki, lūdzu neatstājiet savas atvases bez uzraudzības!

ATRAKCIJU DEMONTĀŽA

 1. Izslēdziet gaisa pūtēju
 2. Atvienojiet trubu no pūtēja, attaisot aizdari
 3. Atrakcijas abās pusēs, attaisiet vaļā rāvējslēdzējus,kuri atrodas zem kabatiņām. Tas palīdzēs gaisam ātrāk izplūst no atrakcijas. Ja iespējams, atstājiet atrakciju uz 10 minūtēm,lai gaiss no tās izplūst pilnībā
 4. Kad gaiss ir pilnībā izgājis, sāciet to locīt- vispirms, pārlokot to 2 reizes gareniskā virzienā, pēc tam no viena gala stingri rullējiet līdz maksimāli mazam izmēram, kas atbilst pārvadāšanas somas lielumam
 5. Sarullēto atrakciju ievietojiet somā
 6. Atrakcijas jāpārvadā tīrā, no asiem priekšmetiem atbrīvotā transportlīdzeklī vai noslēgtā piekabē

    

Comments are closed.