noma un uzstādīšana MAZĀS

IZLASI NOTEIKUMUS PIRMS ATRAKCIJAS REZERVĒŠANAS!!!

Saņemot atrakciju, klientam klātienē jāparaksta līgums (2 eksemplāros) par to, ka ir iepazinies ar nomas un izmantošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot. Ja iepazīsies ar noteikumiem laicīgi, tad, saņemot atrakciju, varēsi uzdot mums jau konkrētus interesējošus jautājumus un saņemšanas process būs ātrāks.

Vidējo atrakciju nomas noteikumi

Šī atrakcija atbilst standartam EN 14960 Piepūšamo rotaļu iekārtas drošuma prasībām un testēšanas metodēm

 1. Lai saņemtu piepūšamo atrakciju, Nomniekam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
 2. Iznomātājs nodod Nomniekam atrakciju Līgumā noteiktajā vietā un laikā, iepazīstina Nomnieku ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem
 3. Nomnieks apņemas atdot atrakciju Iznomātājam noteiktā vietā un laikā tādā pašā lietošanas kārtībā kā saņēma.
 4. Nomnieks, kurš saņem piepūšamo atrakciju, pirms atrakcijas lietošanas, apņemas iepazīstināt bērnus ar atrakcijas lietošanas noteikumiem
 5. Nomnieks ir pilnā mērā atbildīgs par atrakcijas saudzīgu un izklaides mērķim atbilstošu izmantošanu
 6. Ja piepūšamā atrakcija nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, tiek saplēsta, sabojāta, pazaudēta vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar atrakciju atdod Iznomātājam tādā stāvoklī kā to saņēma, tad Nomnieks apņemas atlīdzināt Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā 3’000,- Eur
 7. Nomnieks nedrīkst veikt piepūšamās atrakcijas remontu/labošanu bez Iznomātāja piekrišanas
 8. Nomnieks nedrīkst nomā paņemto piepūšamo atrakciju nodot trešās personas rīcībā
 9. Atrakcijas īres laiks ir viena diena (no rīta līdz vakaram plkst.2100). Precīzāk pēc vienošanās
 10. Ja bez vienošanās atrakcija tiek nomāta ilgāk par noteikto laiku, tad par katru papildus stundu tiek noteikta papildus maksa 20% apmērā no atrakcijas nomas cenas
 11. Ja nomnieks izvēlējies mūsu piegādes pakalpojumu, tad piepūšamo atrakciju izvietošanas vietai jābūt ne tālāk par 10 m no vietas, kur var piebraukt ar automašīnu
 12. Nomniekam jānodrošina elektrības padeves vieta ne tālāk par 20m no atrakcijas uzstādīšanas vietas
 13. Ja Iznomātājs ir strādājis un atrakcija tikusi piegādāta,uzstādīta, bet lietus vai citu apsvērumu dēļ Nomnieks to nav izmantojis, Iznomātājs patur tiesības neatgriez nomas maksu. Tas pats attiecas uz situāciju, ja Nomnieks pats ir izņēmis atrakciju no nomas punkta, to uzstādījis, bet nav izmantojis
 14. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām,kas var rasties no atrakcijas neprasmīgas lietošanas un apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas!

Atrakcijas uzstādĪŠanas  noteikumi

 1. Atrakciju atļauts uzstādīt vietā, kur iespējama kvalitatīva stiprinājumu ‘iedzīšana’ zemē. Aizliegta uzstādīšana uz bruģa, asfalta, smiltīs (pludmalē), tieši pie ūdenstilpnes un tml.
 2. Uzstādot piepūšamo atrakciju brīvā dabā, zem tās paklāj speciāli šim nolūkam paredzētu mitruma necaurlaidīgu pārklāju. Atrakciju nofiksē ar speciāli tam paredzētiem stiprinājumiem (enkuriem). Ja atrakcija tiek uzstādīta iekštelpās, tad jāievēro citi uzstādīšanas un nostiprināšanas noteikumi. Par tiem Jūs informēs mūsu darbinieks
 3. Piepūšamo atrakciju uzstāda tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir attīrīta no asiem priekšmetiem (akmeņiem, stikliem, naglām un tml.)
 4. Atrakciju uzstāda piepūšot to ar gaisu (1-2min.), izmantojot gaisa pūtēju, kas jāpieslēdz elektriskajam spriegumam 220V. Gaisa pūtējam jādarbojās visu atrakcijas izmantošanas laiku
 5. Piepūšamajai atrakcijai ir jābūt pilnīgi piepumpētai līdz atļauj bērniem to lietot

Atrakcijas lietošanas noteikumi

 1. PIRMS UN PĒC ATRAKCIJAS LIETOŠANAS RŪPĪGI JĀNOMAZGĀ ROKAS/JĀVEIC ROKU DEZINFEKCIJA!!!
 2. Piepūšamās atrakcijas lietošana paredzēta bērniem no 2 – 7/9 gadu vecumam
 3. Vienlaicīgi atrakcijā drīkst atrasties ne vairāk kā 6 bērni, kuru kopējais svars nepārsniedz 200 kg
 4. Atrodoties atrakcijā, bērnam kājās jābūt zeķītēm (nevis apavi vai basas kājas)
 5. Pirms bērni sāk lēkāt viņiem jānovelk apavi, jānoņem pulksteņi, rotaslietas un brilles, pārbaudiet vai apģērbam nav asas pogas vai rāvējslēdzēji,kas var sabojāt atrakciju
 6. Nekad neatstāt bērnus bez uzraudzības
 7. Ja atrakcijas izmantošanas laikā tai tiek konstatēti kādi mehāniski bojājumi, nekavējoties par to ziņot iznomātājam un pārtraukt atrakcijas izmantošanu
 8. Stipra lietus vai vēja laikā atrakciju izslēgt un pārklāt ar lietus plēvi
 9. Pēc atrakcijas lietošanas beigām pārbaudīt vai tajā nav nozaudētas mantas, lieli gruži un tml.

Atrakcijā aizliegts

 1. Atrasties personām ar sliktu pašsajūtu – iesnām, klepu, temperatūru, kakla vai galvas sāpēm!
 2. Atrasties apavos
 3. Ienest un lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas
 4. Lietot asus, karstus uc. priekšmetus, krāsojošas vielas, šķidrumus, eļļas, sveķus utt.
 5. Ievest dzīvniekus
 6. Grūstīties un kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargmalām, liekties pāri malām, lekt virsū citiem rotaļu biedriem
 7. No slidkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz pretējā virzienā
 8. Ienest un šļakstīties ar ūdeni, iekāpt uzreiz pēc peldes (slapju ķermeni)
 9. Bērniem patvaļīgi aiztikt/slēgāt atrakcijas gaisa pūtēju
 10. Kāpt uzreiz pēc ‘sejas apgleznošanas’, jānogaida, kad sejas krāsojums ir kārtīgi nožuvis

ATRAKCIJU MONTĀŽA 

 1. Pārliecinieties vai platība, kurā izvietosiet atrakciju ir līdzena un atbrīvota no akmeņiem, zariem, mantām utt.
 2. Izklājiet tentuvisā tā platumā
 3. Izņemiet atrakcijuno ‘maisa’, pilnībā izklājot to uz tenta un atrodiet garāko (neaizsieto) ‘trubu’, kas būs jāpievieno gaisa pūtējam
 4. ‘Trubu’savienojiet ar gaisa pūtēju, nofiksējot ar aizdari
 5. Ieslēdziet gaisa pūtēju, lai tas sāktu pūst gaisu atrakcijā
 6. Kad atrakcijapiepildīta ar gaisu, pārliecinieties vai ‘truba’ nav sagriezusies, ir taisna/nostiepta, vai gaisa pūtējs stāv stabili uz zemes
 7. Pārbaudiet vai ir aizvērti rāvējslēdzēji,kuri atrodami 1/2 vietās zem ‘kabatiņām’ atrakcijas sānos
 8. Atrodiet ‘ļipiņas’, kas atrodas zem atrakcijas visapkārt tai ( 4/6 vietās)
 9. Ar lielajiem metāla enkuriempiestipriniet atrakciju pie zemes, izmantojot visas ‘ļipiņas’, necaurdurot apakšējo tentu
 10. Stipru lietusgāžu laikā, izslēdziet gaisa pūtēju, pārsedziet atrakciju un pūtēju ar lietus tentiem (ja iespējams, nostipriniet tentus, lai vējš tos nenopūš) Tas nodrošinās iespēju turpināt lietot sausu atrakciju arī pēc lietus

Mīļie vecāki, lūdzu neatstājiet savas atvases bez uzraudzības!

ATRAKCIJU DEMONTĀŽA

 1. Izslēdziet gaisa pūtēju
 2. Atvienojiet trubu no pūtēja, attaisot aizdari
 3. Atrakcijas abās pusēs, attaisiet vaļā rāvējslēdzējus,kuri atrodas zem kabatiņām. Tas palīdzēs gaisam ātrāk izplūst no atrakcijas. Ja iespējams, atstājiet atrakciju uz 10 minūtēm,lai gaiss no tās izplūst pilnībā
 4. Kad gaiss ir pilnībā izgājis, sāciet to locīt- vispirms, pārlokot to 1 vai 2 reizes gareniskā virzienā, pēc tam no viena gala stingri rullējiet līdz maksimāli mazam izmēram, kas atbilst pārvadāšanas somas lielumam
 5. Sarullēto atrakciju ievietojiet somā
 6. Atrakcijas jāpārvadā tīrā, no asiem priekšmetiem atbrīvotā transportlīdzeklī vai noslēgtā piekabē

IMG_8847 IMG_8897 IMG_8898  IMG_8899

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *