NOMAS NOTEIKUMI

Piepūšamo atrakciju nomas noteikumi

 1. Šīs atrakcijas atbilst standartam EN 14960 Piepūšamo rotaļu iekārtas drošuma prasībām un testēšanas metodēm
 2. Lai saņemtu piepūšamo atrakciju, Nomniekam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 3. Iznomātājs nodod Nomniekam atrakciju Līgumā noteiktajā vietā un laikā, iepazīstina Nomnieku ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem.
 4. Nomnieks apņemas atdot piepūšamo atrakciju Iznomātājam Līgumā noteiktajā vietā un laikā tādā pašā lietošanas kārtībā kā saņēma.
 5. Nomnieks, kurš saņem piepūšamo atrakciju, pirms atrakcijas lietošanas, apņemas iepazīstināt bērnus ar atrakcijas lietošanas noteikumiem.
 6. Nomnieks ir pilnā mērā atbildīgs par atrakcijas saudzīgu un izklaides mērķim atbilstošu izmantošanu.
 7. Ja piepūšamā atrakcija nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, vai bez tās, tiek saplēsta, sabojāta, pazaudēta vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar atrakciju atdod Iznomātājam tādā stāvoklīkā to saņēma, tad Nomnieks apņemas atlīdzināt Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā EUR 3’500/ 4’500
 8. Nomnieks nedrīkst veikt piepūšamās atrakcijas remontu/labošanu bez Iznomātāja piekrišanas
 9. Nomnieks nedrīkst nomā paņemto piepūšamo atrakciju nodot trešās personas rīcībā un izvest ārpus Latvijas Republikas robežām.
 10. Atrakcijas īres laiks ir viena diena (no rīta līdz vakaram plkst.2100/2130). Ziemas sezonā, kad atrakcijas tiek uzstādītas tikai iekštelpās, tad nomas laiku atrunā pēc vienošanās.
 11. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām,kas var rasties no atrakcijas neprasmīgas lietošanas un apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas!

Piepūšamo atrakciju lietošanas noteikumi

 1. Piepūšamās atrakcijas lietošana paredzēta bērniem no 2 – 10/12 gadu vecumam.
 2. Vienlaicīgi atrakcijā drīkst atrasties ne vairāk kā 10 bērni, kuru kopējais svars nepārsniedz 250/350 kg.
 3. Atrodoties atrakcijā, bērnam kājās jābūt zeķītēm (nevis apavi vai basas kājas)
 4. Uzstādot piepūšamo atrakciju brīvā dabā, zem tās paklāj speciāli šim nolūkam paredzētu mitruma necaurlaidīgu pārklāju (ietilpst komplektā). Gan atrakciju,gan pārklāju, gan ventilatoru nofiksē ar speciāli tam paredzētiem stiprinājumiem (enkuriem). Ja atrakcija tiek uzstādīta iekštelpās, tad jāievēro citi uzstādīšanas un nostiprināšanas noteikumi. Par tiem Jūs informēs mūsu darbinieks.
 5. Piepūšamo atrakciju uzstāda tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir attīrīta no asiem priekšmetiem (akmeņiem, stikliem, naglām un tml.)
 6. Atrakciju uzstāda piepūšot to ar gaisu (3-4min.), izmantojot gaisa pūtēju, kas jāpieslēdz elektriskajam spriegumam 220V. Gaisa pūtējam jādarbojās visu atrakcijas izmantošanas laiku.
 7. Piepūšamajai atrakcijai ir jābūt pilnīgi piepumpētai līdz atļauj bērniem to lietot.
 8. Pirms bērni sāk lēkāt viņiem jānovelk apavi, jānoņem pulksteņi, rotaslietas un brilles, pārbaudiet vai apģērbam nav asas pogas vai rāvējslēdzēji,kas var sabojāt atrakciju.
 9. Nekad neatstāt bērnus bez uzraudzības.
 10. Ja atrakcijas izmantošanas laikā tai tiek konstatēti kādi mehāniski bojājumi, nekavējoties par to ziņot iznomātājam un pārtraukt atrakcijas izmantošanu.
 11. Stipra lietus vai vēja laikā atrakciju izslēgt un pārklāt ar lietus plēvi
 12. Atrakcijai, pēc lietošanas beigām, pilnībā izlaist gaisu un sagatavot to transportēšanai, ievietojot to tai paredzētajā uzglabāšanas somā.

Piepūšamajā atrakcijā aizliegts

 1. Atrasties apavos
 2. Atrasties bērniem,kas vecāki par 10/12 gadiem un pieaugušajiem
 3. Ienest un lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas
 4. Lietot asus, karstus uc. priekšmetus, krāsojošas vielas, šķidrumus, eļļas, sveķus utt.
 5. Ievest dzīvniekus
 6. Grūstīties un kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargmalām, liekties pāri malām, lekt virsū citiem rotaļu biedriem
 7. No slidkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz augšu pa slidkalniņu
 8. No piepūšamās atrakcijas aizliegts izlekt! Lai izkāptu no tās, ir jāapsēžas uz atrakcijas malas un uzmanīgi jāizkāpj
 9. Pārsniegt (neievērot) kopējo pieļaujamo bērnu skaitu, vecumu un svaru
 10. Bērniem patvaļīgi aiztikt/slēgāt atrakcijas gaisa pūtēju
 11. Atrakciju lietot citiem neparedzētiem mērķiem

Atrakcijas montāža

 1. Pārliecinieties vai platība, kurā izvietosiet atrakciju ir līdzena un atbrīvota no akmeņiem, zariem, mantām utt.
 2. Izklājiet rozā/zaļo tentu visā tā platumā
 3. Izņemiet atrakciju no maisa, pilnība atlokot, izklājiet to uz tenta un atrodiet garāko (neaizsieto) ‘trubu’, kas būs jāpievieno gaisa pūtējam
 4. ‘Trubu’ savienojiet ar gaisa pūtēju, nofiksējot ar aizdari (attēls Nr.1.)
 5. Ieslēdziet gaisa pūtēju, lai tas sāktu pūst gaisu atrakcijā
 6. Kad atrakcija piepildīta ar gaisu, pārliecinieties vai ‘truba’ nav sagriezusies, ir taisna/nostiepta
 7. Pārbaudiet vai ir aizvērti rāvējslēdzēji,kuri atrodās 2 vietās zem ‘kabatiņām’, kuras atrodās pretējā atrakcijas pusē. (attēls Nr.2.)
 8. (Ja atrakcija tiek uzstādīta ārpus telpām) Atrodiet ‘ļipiņas’, kas atrodas zem atrakcijas visapkārt tai (8 vietās) un ar lielajiem metāla enkuriem piestipriniet atrakciju pie zemes vismaz 3 vietās katrā pusē, necaurdurot apakšējo tentu (attēls Nr3)
 9. (Ja atrakcija tiek uzstādīta ārpus telpām) Stipru lietusgāžu laikā, izslēdziet gaisa pūtēju,nogaidiet,kad atrakcija pilnībā izlaiž gaisu un pārsedziet atrakciju un pūtēju ar lietus tentiem (ja iespējams, nostipriniet tos,lai vējš tos nenopūš)

P.S.Mīļie vecāki, lūdzu neatstājiet savas atvases bez uzraudzības!

Untitled

Atrakcijas demontāža

 1. Izslēdziet gaisa pūtēju
 2. Atvienojiet trubu no pūtēja, attaisot aizdari
 3. Attaisiet vaļā rāvējslēdzējus,kuri atrodas zem kabatiņām.Tas palīdzēs ātrāk gaisam izplūst no atrakcijas
 4. (Ja atrakcija tiek uzstādīta ārpus telpām) izņemiet no zemes visus metāla stiprinājumus
 5. Kad gaiss ir pilnībā izgājis no atrakcijas, sāciet to locīt- vispirms,pārlokot to uz pusēm gareniskā virzienā, pēc tam no viena gala rullējiet to līdz atrakcija salocīta līdz max 1,5mx1,5mx1m izmēram
 6. Blakus salocītai atrakcijai noklājiet zilo ‘somu’ ar slēdžiem, uzripiniet atrakciju uz tās. Ar aizdaru palīdzību, izmantojot samērā lielu spēku, savelciet striķus, lai atrakcija būtu stabili ‘iesaiņota’

IMG_8847 IMG_8898 IMG_8897 IMG_8899 IMG_8903 IMG_8908

 

 

Comments are closed